شعر جاری شدن احساس است. تابش نور زیک الماس است.

عشق بازی کار هر شیاد نیست

عشق بازی کار هر شیاد نیست            این شکار دام هر صیاد نیست

     عاشقی را قابلیت لازم است           طالب حق را حقیقت لازم است

عشق از معشوق اول سر زند            تا بعاشق جلوه ی دیگر دهد

                تا بحدی که برد هستی از او           سرزند صد شورش و مستی از او   

       شاهد این مدعی خواهی اگر               بر حسین و حالت او کن نظر

  روز عاشورا در آن میدان عشق            کرد رو را جانب سلطان عشق

     بار الها این سرم این پیکرم          این علمدار رشید این اکبرم

            این سکینه این رقیه این رباب         این عروس دست و پا اندر خضاب

     این من و این ساربان این شمر دون           این تن عریان میان خاک و خون

    این من و این ذکر یارب یاربم               این من و این ناله های زینبم

    پس خطاب آمد زحق کی شاه عشق           ای حسین ای یکه تاز راه عشق

     گر تو بر من عاشقی ای محترم              پرده برکش من بتو عاشق ترم

    غم مخور که من خریدار توام               مشتری بر جنس بازار توام

    هر چه بودت داده ای در راه ما             مرحبا صد مرحبا خود هم بیا

        خود بیا که میکشم من ناز تو           عرش و فرشم جلمه پا انداز تو

         لیک خود تنها نیا در بزم یار         خود بیا و اصغرت را هم بیار

         خوش بود در بزم یاران بلبلی         خاصه در منقار او برگ گلی

      خود تو بلبل گل علی اصغرت              زودتر بشتاب سوی داورت

شعر: ناصر الدی شاه
:: موضوعات مرتبط: نظم
ن : A H F
ت : چهارشنبه دوم دی 1388
 
 
 
محمد بن حسن عسکری (عج) آخرین امام از امامان دوازده گانه شیعیان است. در ١۵ شعبان سال ٢۵۵ هـ.ق در سامرا به دنیا آمد و تنها فرزند امام حسن عسکری (ع)، یازدهمین امام شعیان ما است. مادر آن حضرت نرجس (نرگس) است که گفته اند از نوادگان قیصر روم بوده است. «مهدی» حُجَت، قائم منتظر، خلف صالح، بقیه الله، صاحب زمان، ولی عصر و امام عصر از لقبهای آن حضرت است.